Vlaams parlement keurt hervorming volwassenenonderwijs goed

Het Vlaams parlement heeft woensdag het decreet op de hervorming van het volwassenenonderwijs goedgekeurd. Die hervorming moet de deelname van vooral lagergeschoolden aan het volwassenenonderwijs verhogen, de sector professionaliseren en het aanbod meer stroomlijnen.

Belga NewsFeed

Het decreet van onderwijsminister Frank Vandenbroucke (sp.a) zorgde voor wat tegenstand, vooral vanwege de regeling rond de inschrijvingsgelden. Die gaan omhoog - één euro per lesuur wordt het standaardtarief - al zijn er sociale correcties en voor de meest kwetsbare groepen zelfs vrijstellingen van inschrijvingsgeld. Er komen regionale samenwerkingsverbanden tussen de aanbieders van volwassenenonderwijs, wat voor een betere afstemming van het aanbod moet zorgen. Voor de cursisten komt er een modulaire opleidingsstructuur, wat hen meer flexibiliteit biedt en hen makkelijker toelaat een opleiding die ze hebben stopgezet te hervatten. (LIM)