Steenokkerzeel daagt regering voor de rechter

Print
Steenokkerzeel heeft de federale regering voor de rechter gedaagd omdat deze geen uitvoering gaf aan een arrest van het Arbitragehof uit mei 2003 dat de wetgever vier jaar de tijd gaf om een oplossing te zoeken voor het verschil in behandeling van de inwoners uit de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de andere Belgen die moeten gaan stemmen in provinciale kieskringen.
De rechtbank van eerste aanleg in Brussel behandelt de zaak op 25 mei.

Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel hoopt op die manier via juridische weg de splitsing af te dwingen van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Het vindt dit met name een efficiëntere aanpak om de splitsing te bereiken dan de de weigering van 24 andere gemeenten uit Halle-Vilvoorde om de federale verkiezingen van 10 juni te organiseren. Steenokkerzeel zal dat laatste wel doen.
MEEST RECENT