Katholiek studentenverbond Antwerpen protesteert tegen affiches AMUZ

Print
Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond in Antwerpen (KVHV) protesteert tegen de promotiecampagne van het Augustinus Muziekcentrum (AMUZ). Met de affiches zou AMUZ de islam en andere geloofsovertuigingen discrimineren. Het KVHV deed een melding bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR).
Het AMUZ organiseert klassieke concerten in de voormalige Sint-Augustinuskerk in de Antwerpse Kammenstraat. De promotieaffiches tonen personen die de communie op de tong ontvangen met eronder de slogan "AMUZ leidt je in bekoring".

Het KVHV verwijt het AMUZ op haar webstek te verklaren met de concerten banden te willen smeden met alle wijk- en stadsbewoners van Antwerpen. "Een zeer multiculturele samenleving met in veel gevallen een andere religieuze achtergrond dan de katholieke godsdienst," zegt KVHV.

Het KVHV spreekt van discriminatie en eist dat AMUZ de affiches verwijdert. Om de eis kracht bij te zetten, maakte het melding bij het CGKR. "Dat AMUZ een ontwijde kerk als onderdak heeft, doet niet terzake," aldus Stijn Peeters van het KVHV. "Als niet-religieuze organisatie, gesubsidieerd door de stad, de provincie en de Vlaamse overheid, is het meer dan wenselijk om neutraliteit te hanteren en een realistische samenleving te weerspiegelen," stelt hij.

.

Nu in het nieuws