'Maak ondernemingsraad bevoegd voor energie'

Print
ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw wil de bevoegdheden van de ondernemingsraden uitbreiden tot energiezaken. Dat heeft hij maandag in Lommel aan de vooravond van 1 mei gezegd.
De Leeuw deed er de ABVV-visie inzake klimaat uit de doeken. De socialistische vakbond is voorstander van een ambitieus klimaatbeleid. Om dat te verwezenlijken is echter een breed draagvlak nodig. En dat kan dan weer enkel wanneer een rechtvaardig beleid wordt gevoerd, waarbij de sterkste schouders ook de zwaarste last dragen, meent De Leeuw.

De ABVV-voorzitter wijst er bijvoorbeeld op dat heel wat energie kan worden bespaard door energiemaatregelen in woningen. Dergelijke investeringen zijn voor mensen met een laag inkomen echter problematisch: ze wonen vaak in de slechtste en oudste woningen, besteden een groot deel van hun inkomen aan energie en hebben dus niet veel geld meer over om iets te wijzigen aan die situatie.

"Het ABVV is er van overtuigd dat de overheid, op basis van deze overwegingen, haar beleidsinspanningen kritisch tegen het licht moet houden en eventueel moet bijsturen", dixit De Leeuw.

Ook bedrijven moeten inspanningen doen voor het klimaat. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de werkgelegenheid. Het ABVV wil daar mee zijn schouders onder zetten, ook in de bedrijven, via de syndicale vertegenwoordigers, verduidelijkte Rudy De Leeuw. Hij benadrukt echter dat bedrijven slechts beperkte informatie verstrekken over het interne energiebeleid. Daarom wil hij de wettelijke opdrachten van de ondernemingsraden uitbreiden tot energiezaken.

Wat mobiliteit betreft pleit het ABVV de bevordering van collectief gratis woon-werkverkeer, de ontsluiting van industriezones door openbaar vervoer, bedrijfsvervoerplannen, enzovoort. De Leeuw herhaalde daarnaast nog eens dat ABVV niet wil tornen aan de geplande uitstap uit kernenergie.

"Een slim en solidair klimaatplan biedt kansen voor meer banen en minder broeikasgassen".
Nu in het nieuws