4.000 nepwerklozen lichten RVA op

Naar schatting 4.000 mensen hebben de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) opgelicht.

Belga

Met valse arbeidscontracten en ontslagbrieven lieten ze zich inschrijven bij de RVA en kregen maandelijks stempelgeld. Het Brusselse Arbeidsauditoraat pakt nu een eerste groep van 400 fraudeurs aan om de onterechte werkloosheidssteun terug te vorderen.

De valse documenten werden verkocht door een netwerk van slapende firma's in de bouw- en schoonmaaksector. De bedrijfsleiders vroegen 100 euro voor een vals loonbriefje en 350 euro voor een vals C4-attest.

Het Arbeidsauditoraat vermoedt dat ook enkele corrupte ambtenaren bij het netwerk betrokken waren. Daarom is een huiszoeking uitgevoerd in de griffie van de Brusselse handelsrechtbank. Die heeft echter geen aanwijzingen voor corruptie opgeleverd.

Nu in het nieuws