Sp.a bekritiseert Poolse regering

Print
Op haar beurt uit de sp.a haar grote ongerustheid over het voornemen van de Poolse regering om enkele wetten te laten stemmen die de mensenrechten en de rechten van seksuele minderheden aantasten. Verder veroordeelt de sp.a de zogenaamde 'screeningwet' inzake de medewerking aan de geheime diensten onder het communisme. Het partijbureau van de sp.a steunt in deze europarlementslid Bronislaw Geremek.
BR> Omdat Geremek, een vroegere dissident en later een tijdje Pools minister van Buitenlandse Zaken, weigert zulke vrijwillige verklaring af te leggen, dreigt de Poolse regering ermee hem zijn Europees mandaat af te nemen. Eén en ander zorgde vorige week voor grote commotie in het Europees Parlement. Alle democratische fracties zegden Geremek, die tot de liberale fractie behoort, hun steun toe.

Vorige vrijdag vroeg de PS van Elio di Rupo dat premier Guy Verhofstadt en minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht de Europese Commissie en hun collega's van de Raad zouden overtuigen om het sanctiemechanisme tegenover Polen in werking te stellen. De sp.a neemt die vraag niet over.

Wel dringt de sp.a er op aan dat de regering de kwestie hoog op de politieke agenda zet en een discussie met Polen op gang brengt. "Polen", aldus de persmededeling van de sp.a, "moet onder druk gezet worden om, in de schoot van de Europese Unie, geen wetten te stemmen die regelrecht ingaan tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens."

Naast de 'screeningwet' en de discutabele hervorming van het Strafwetboek tilt de sp.a bijzonder zwaar aan de plannen van de Poolse regering om aan de rechten van de holebi's te raken. Volgens de sp.a is er een wet in de maak om "professoren, leraars en studenten die homoseksualiteit promoten administratief te straffen en strafrechtelijk te vervolgen. Daar bovenop zou er aan een lijst van beroepen en functies in openbare instellingen worden gewerkt, waarvoor holebi's ongeschikt zijn.

De sp.a rondt haar persmededeling af met de bedenking dat de dialoog met Warschau op dit ogenblik voorrang moet krijgen. De sp.a steunt bijgevolg het initiatief van het Europees Parlement om een 'fact finding mission' naar Polen te sturen en de situatie ter plaatse te onderzoeken.
Nu in het nieuws