Beroep Antwerpen: proces Vandeven moet hernomen worden

Print
Het hof van beroep in Antwerpen heeft woensdag beslist dat het proces tegen Frans Vandeven (67), de afgevaardigd bestuurder van het gelijknamig wooncentrum in Olen dat in april 2001 failliet ging, volledig hernomen moet worden.
De zaak was al in beraad genomen voor uitspraak, maar toen bleek dat een van de raadsheren van het hof al in een andere hoedanigheid had kennis genomen van het dossier. De rechter meende bijgevolg dat hij niet kon oordelen. Het hof buigt zich daarom op 13 juni opnieuw over de zaak, maar dan wel in een andere samenstelling.

Frans Vandeven wordt vervolgd voor onder meer schriftvervalsing, verduistering van activa en uitgifte van ongedekte cheques. Het openbaar ministerie had daarvoor twee jaar cel, waarvan een jaar effectief, een beroepsverbod van tien jaar en de verbeurdverklaring van zo'n 218.000 euro gevorderd.
Nu in het nieuws