Kamercommissie keurt begrotingscontrole goed

Print
De Kamercommissie Begroting heeft woensdag meerderheid tegen oppositie de begrotingscontrole goedgekeurd. De discussie over het werk dat de regering leverde op het begrotingsconclaaf in Leuven, was de aanleiding voor een debat tussen meerderheid en oppositie over 4 jaar paars. Ook het advies van het Rekenhof over de begrotingscontrole kwam aan bod.
De regering nam midden maart in Leuven een reeks maatregelen inzake milieu, innovatie en koopkracht. Het gaat onder meer over de heffing op wegwerpverpakkingen, de modulering van de fiscale aftrek van de aankoop van bedrijfswagens volgens de C02-uitstoot, de verhoogde fiscale aftrek voor zonnepanelen, de verhoging van het kindergeld met 20 euro per kind voor eenoudergezinnen met een laag inkomen en de fors verlaagde royalty's die moeten worden betaald op brevetten. Veel van de maatregelen zitten vervat in de programmawet die nu nog in een paar commissies wordt besproken. De puur budgettaire zaken worden in een apart wetsontwerp geregeld. Die wettekst keurde de commissie Financiën woensdagmiddag goed. CD&V stemde tegen. (DWM)

.

Nu in het nieuws