Euthanasie moet recht zijn in ziekenhuizen (Open Vld)

Open Vld wil dat euthanasie een recht wordt in alle verzorgingsinstellingen die door de overheid worden gefinancierd. Wanneer de patiënt er wordt geconfronteerd met een geneesheer die uit gewetensbezwaar geen euthanasie wil toepassen, moet het ziekenhuis er voor zorgen dat de patiënt alsnog wordt geholpen.

Belga NewsFeed

Het voorstel staat in de ontwerpversie van het kiesprogramma van de Vlaamse liberalen, dat woensdag wordt voorgesteld. De filosofie erachter luidt dat het niet volstaat dat de ethische verworvenheden tijdens de volgende legislatuur niet worden teruggeschroefd, maar dat ze ook effectief worden toegepast in de praktijk. De overheid moet er daarom over waken dat instellingen die van haar geld krijgen, de wetgeving ook toepassen. Het moet voor Open Vld ook kunnen dat een geneesheer omwille van zijn gewetensvrijheid af wil zien van de toepassing van euthanasie. Maar dan moet een patiënt in hetzelfde ziekenhuis verder kunnen worden geholpen. (DWM)

Nu in het nieuws