Gemeentesecretaris Schaarbeek mogelijk op post in Charleroi

Print
Er lopen sinds enige tijd contacten tussen de gemeentelijke autoriteiten van Schaarbeek en Charleroi, over een mogelijke verhuis van gemeentesecretaris Jacques Bouvier van de ene naar de andere gemeente. De contacten worden bevestigd, maar tegelijk luidt het dat er nog geen beslissing is genomen.
Op de gemeenteraad van Charleroi is de kwestie dinsdagavond bediscussieerd. Bouvier, nu nog werkzaam in Schaarbeek, zegt geïnteresseerd te zijn. Maar een formele beslissing is er nog niet genomen. Eerst moeten zijn taken in Schaarbeek door de gemeenteraad worden beëindigd, voor hij kan worden benoemd in Charleroi.

De verhuis is het gevolg van het gerechtelijk onderzoek naar de zwarte kas van de stad Charleroi, waarmee twijfelachtige projecten werden gefinancierd.
In het kader van dat onderzoek werd Eric Lecomte, gemeentesecretaris in Charleroi, op 8 maart door onderzoeksrechter Baeckeland in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Hij is sindsdien tijdelijk vervangen door zijn adjunct Bernard Bermils.
Nu in het nieuws