Tijdsdruk maakt Belg ongelukkig

Belgen zijn, gegeven hun welvaart, niet gelukkig genoeg. Dat besluiten Mark Elchardus en Wendy Smits van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) na een unieke studie naar het geluksgevoel bij 4.500 landgenoten.

Belga

Inkomen, opleiding en relaties blijken een belangrijke rol te spelen in geluk of ongeluk. Geslacht speelt geen rol. Leeftijd is bepalender, met een gelukkige groep jongvolwassenen en een dalend geluksgevoel tot 55 jaar. Na die leeftijd is men het allergelukkigst.

Veel heeft te maken met tijd. Hoe hoger de tijdsdruk, hoe ongelukkiger. Van de categorie mensen met weinig tot geen vrije tijd noemt een vierde zich 'zeer ongelukkig', nog eens 34,5 procent geeft zichzelf de stempel 'ongelukkig'. Bij de mensen met een lage tijdsdruk noemt net geen 70 procent zich 'gelukkig' tot 'zeer gelukkig'.

Het cliché dat geld niet gelukkig maakt, is volgens Elchardus en Smits klinkklare onzin. Een behoorlijk inkomen is zo goed als een voorwaarde voor geluk. Wie worstelt met een slechte financiële situatie is in 62 procent van de gevallen (zeer) ongelukkig. Bij de mensen met een rooskleurige financiële situatie is ruim 70 procent (zeer) gelukkig.

De studie stelt ook een duidelijke relatie vast tussen studieniveau en geluk. Langer studeren maakt opvallend gelukkiger. Een hoger diploma leidt immers vaak tot een hoger inkomen of een hogere plaats op de maatschappelijke ladder en geeft meer controle over het eigen leven.

Relaties blijken cruciaal voor het geluksniveau. Een levensgezel is geen garantie voor geluk, maar helpt wel. Bij de gescheiden singles is 32 procent 'zeer ongelukkig' en 30 procent 'ongelukkig'.

Ten slotte blijken er ook geografische geluksbreuklijnen door ons land te lopen. Vlamingen zijn gelukkiger dan Brusselaars, die op hun beurt gelukkiger zijn dan Walen. Nog meer dan door inkomen of gezondheid worden die verschillen bepaald door zelfvertrouwen.

Nu in het nieuws