Dewael ontkent kritiek op asielbeleid

Print
Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael aanvaardt de kritiek van het Forum Asiel en Migratie niet dat er geen regularisatiecriteria zouden bestaan en dat ze niet gekend zouden zijn.
De nieuwe, vereenvoudige procedure van de asielwetgeving is door een ruime meerderheid in het parlement gestemd. "Voor de huidige situatie zijn in het parlement de criteria meegedeeld en ze staan ook op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be)", aldus minister Dewael.

"Vooreerst is er de onredelijke duur van de asielprocedure. Bij lange wachttijden als de fout bij de overheid ligt - 3 jaar voor een alleenstaande en 4 jaar voor een gezin met kinderen - gaan we over tot regularisatie. Tweede criterium is ziekte of de medische situatie. Tenslotte geldt een prangende of dwingende humanitaire omstandigheid als grond voor regularisatie", aldus minister Dewael die vorig jaar meer dan 10.000 mensen heeft geregulariseerd.

"Er bestaan dus criteria voor regularisatie en ze worden toegepast", stelt minister Dewael. Ze inschrijven in de wet, maakt ze volgens de minister niet meer of minder afdwingbaar, maar zorgt op vlak van de dwingende humanitaire omstandigheden net voor minder appreciatiebevoegdheid.

De vraag of de beslissing door de administratie dan wel door een commissie dient te worden genomen, is voor Dewael niet het centrale punt ("geen punt van geloof voor mij"), maar een keuze van een meerderheid in het parlement.

Minister Dewael rondde zijn standpunt af met nogmaals te verwijzen naar de situatie van het Kazachse gezin uit Blankenberge dat tegen een nakende uitwijzing naar de kortgedingrechter stapte. "Zelfs in de ruimste interpretatie kan het Kazachse gezin niet geregulariseerd worden. Ze genoten een korte asielprocedure. Uit een zelf gekozen illegaal verblijf kan men geen rechten puren. Dit zou pas leiden tot willekeur, tot een nieuw aanzuigeffect", besloot Dewael.

Op het Brusselse Muntplein staat een glazen huis met een aantal asielzoekers. De burger kan kiezen wie in het land mag blijven. Volgens FAM bestaan er in het asielbeleid geen duidelijke criteria en worden er tegenstrijdige beslissingen genomen.
Nu in het nieuws