Gemeenten krijgen meer ruimte om scholen te ondersteunen

Print
Gemeentebesturen krijgen in de toekomst meer mogelijkheden om scholen die niet tot het gemeentelijk onderwijs behoren, financieel en logistiek te ondersteunen. Dat staat in het voorontwerp van decreet over het flankerend onderwijsbeleid van Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a).
Het decreet moet in de eerste plaats het probleem van de "sociale voordelen" aanpakken. De schoolpactwet van 1959 verplichtte gemeenten die sociale voordelen en gezondheidstoezicht wilden aanbieden aan de scholen van het gemeentelijk onderwijs, om dezelfde ondersteuning te bieden aan de andere netten op hun grondgebied. Naast de afgebakende lijst van sociale voordelen mochten de gemeenten geen voordelen toekennen aan de onderwijsinstellingen van het vrij onderwijs en gemeenschapsonderwijs. Door het huidige ontwerpdecreet moeten de gemeenten zich niet langer tot die lijst beperken. Daarmee wordt het voor gemeentebesturen bijvoorbeeld mogelijk om voor andere schoolnetten extra begeleiding voor leerlingen te organiseren of schooluitstappen deels te bekostigen. (LIM)
Nu in het nieuws