CO2-uitstoot Vlaamse "Kyotobedrijven" gedaald

Print
De 127 energie-intensieve bedrijven in het Vlaamse gewest hebben in 2006 1,8 procent minder CO2 uitgestoten dan in 2005, terwijl de Belgische economische groei toenam met 3 procent. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters.
De daling toont volgens Peeters aan dat het Vlaamse Toewijzingsplan CO2-emissierechten voor de periode 2005-2007 bijdraagt aan het Europese klimaatbeleid. Dat toewijzingsplan bepaalt hoeveel emissierechten voor de uitstoot van het broeikasgas CO2 er tijdens de periode 2005-2007 verdeeld kunnen worden tussen de sectoren en bedrijven die deelnemen. In Vlaanderen zijn dat 127 energie-intensieve bedrijven uit sectoren als chemie, staal, voeding, textiel, petroleum, metaalverwerking, glas, papier, hout, baksteen en elektriciteitsproductie. In vergelijking met de rest van Europa doen de Vlaamse "Kyotobedrijven" het bovendien niet slecht. (DWM)
Nu in het nieuws