Vandenbroucke maakt "sociale staatshervorming" concreet

Print
De Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke (sp.a), tekent in een opiniestuk in De Morgen de contouren uit van de "sociale staatshervorming" die zijn partij bepleit. Onder meer de arbeidsbemiddeling moet volledig in Vlaamse handen komen.
"Een kerntaak van de gewesten en gemeenschappen is alles wat te maken heeft met investeren in en activeren van menselijk kapitaal. Onderwijs en opleiding horen daarbij, maar ook de overstap naar de arbeidsmarkt." Vandenbroucke gaat nog verder en wil ook de instrumenten in handen krijgen om een tewerkstellingsbeleid voor doelgroepen te voeren. Daar hoort een stuk fiscale autonomie bij. Zo wil Vandenbroucke Vlaanderen de mogelijkheid geven om selectieve lastenverlagingen door te voeren. Ook de activering van uitkeringen moet een gewestbevoegdheid worden. Volgens Vandenbroucke kunnen die bevoegdheidsoverdrachten gepaard gaan met het voortbestaan van een federaal kader. (DWM)
Nu in het nieuws