'Sabin S'Heeren vervangt Leo Pardon bij NMBS'

Print
Leo Pardon, die op 1 maart op pensioen ging als directeur-generaal Reizigers bij de NMBS, wordt vervangen door Sabin S'Heeren, huidig directeur bij De Lijn Limburg. Dat beweert ACV-Transcom.
De vakbond heeft forse kritiek op de gehanteerde benoemingsprocedure.

Er is een wit konijn gevonden om Leo Pardon te vervangen, stelt ACV-Transcom. De christelijke vakbond baseert zich op "berichten uit de wandelgangen van de Frankrijkstraat (de hoofdzetel van de NMBS, nvdr)".

De vakbond heeft echter forse kritiek op de manier waarop de benoeming verlopen zou zijn. Die procedure zou partijpolitiek gestuurd zijn en zou onvoldoende kijken naar mogelijkheden binnen eigen rangen.

"De heer S'Heeren is ons niet bekend en wij vellen geen oordeel over zijn wellicht zeer grote kwaliteiten. Wij nemen zeker aan dat hij perfect beantwoordt aan het gewenste profiel, getest door het assessmentbureau sp.a", luidt het.

"Is de interne armoede bij de NMBS dan zo groot dat steeds leidinggevenden moeten worden gezocht buiten de 37.000 personeelsleden?", vraagt de vakbond zich af.

De vakbond gaat nog een stap verder: "Is de interne soep dan zo mager dat Reizigers Nationaal, de core business van de NMBS, geen leiding vindt in eigen rangen. Of zijn de bekwaamste dan toch bij het ACV aangesloten, en dus de facto ongeschikt? Het wordt de laatste tijd zowat de regel dat wanneer de partijpolitiek er zich mee moeit aangekochte spelers worden verkozen boven eigen kweek", luidt het nog.
Nu in het nieuws