Briefwisseling Carl De Schutter apart geregistreerd

Print
In de gevangenis in Brugge zal een apart register worden geopend over de briefwisseling van Carl De Schutter. Dat heeft advocaat Bernard Dervaux woensdag bekend gemaakt.
Carl De Schutter had de Belgische Staat gedagvaard omdat brieven naar hem onterecht zouden worden tegengehouden. Op 6 juni wordt het proces voortgezet.

Carl De Schutter werd voor zijn aandeel in de moord op de Kempense veearts Karel Van Noppen veroordeeld tot 25 jaar cel. Hij ondergaat zijn straf in Brugge. De gedetineerde is er onder meer door zijn vluchtgevaar aan een bijzonder regime onderworpen.

De Schutter dagvaardde al eerder de Belgische staat omdat hij volgens hem onterecht geen briefwisseling meer mocht voeren met andere gedetineerden. De zaak werd toen doorgehaald omdat er minnelijke schikking kwam.

"Mijn cliënt stelde de jongste tijd steeds meer vast dat correspondenten uit het verleden niet meer communiceerden", pleitte meester Vincent Vereecke woensdag voor de rechter in kort geding in Brugge. "Een aantal brieven van hen bleken geweigerd door de censuurdienst. Brieven ontvangen is echter een recht."

Onderzoek wees uit dat de geweigerde brieven onder meer afkomstig waren van Niek Bergmans die eerder uit de gevangenis ontsnapte. Justitie gaf haar fout toe en beloofde beterschap. De weigeringen bleven echter voortduren. Wegens het wantrouwen vraagt Carl De Schutter de rechter nu om een dwangsom op te leggen per brief die onterecht wordt geweigerd.

Meester Bernard Derveaux gaf een aantal fouten toe. Er zou een misverstand zijn geweest. Daarnaast werden een aantal poststukken als verdacht bestempeld. Het ging om brieven van gedetineerden uit Hasselt die in Antwerpen werden afgestempeld of poststukken met mededelingen van de postbode erop. Op één van de brieven stond onder meer dat Carl De Schutter was verhuisd.

De Schutter ging ter zitting akkoord met een proefperiode van twee maanden. Op 6 juni wordt de zaak terug opgeroepen. Intussen wordt alle geweigerde briefwisseling naar hem in een apart register genoteerd.
Nu in het nieuws