Gemeenten krijgen meer ruimte om scholen te ondersteunen

Print
Gemeentebesturen krijgen in de toekomst meer mogelijkheden om scholen die niet tot gemeentelijk onderwijs behoren, financieel en logistiek te ondersteunen.
Dat staat in het voorontwerp van decreet over het flankerend onderwijsbeleid van Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a).

Het voorontwerp werd vrijdag 30 maart goedgekeurd door de Vlaamse regering, zo deelde Vandenbroucke woensdag mee op een persconferentie.

Tot nu toe moesten gemeenten volgens de schoolpactwet van 1959 enkel sociale voordelen en gezondheidstoezicht ook voor andere scholen op hun grondgebied bekostigen. Door het huidige ontwerpdecreet zullen gemeenten zich niet langer tot die lijst moeten beperken. Zo wordt het voor de gemeentebesturen bijvoorbeeld ook mogelijk om voor andere schoolnetten extra begeleiding voor leerlingen te organiseren of schooluitstappen deels te bekostigen.
Nu in het nieuws