Geen klacht CGKR voor uitspraken bisschop Namen

Print
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) gaat geen klacht indienen tegen de bisschop van Namen, Monseigneur Léonard, voor de uitspraken die hij deed over homoseksualiteit in het Franstalige weekblad Télé Moustique.
"Monseigneur Léonard heeft het recht om vrij zijn mening te uiten, zelfs indien deze een bepaald deel van de bevolking kan kwetsen, choqueren of verontrusten", luidt het woensdag in een persmededeling.
"De uitlatingen in het interview stellen de bisschop dan ook niet bloot aan juridische vervolging op basis van 'wetsvoorstellen ter bestrijding van homofobie', waarvan het Centrum overigens geen weet heeft".

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding betreurt wel dat een hoge verantwoordelijke van een erkende eredienst personen stigmatiseert door hen te beschrijven als 'abnormalen'.
"Het Centrum vindt dit soort discours gevaarlijk, want het kan voeding geven aan het idee dat het legitiem zou zijn om homoseksuele mannen en vrouwen te discrimineren", luidt het.

Ook Ex Aequo, een vzw die aan gezondheidspromotie doet met de bedoeling nieuwe HIV-infecties en SOA-infecties te verminderen bij mannen die een seksuele relatie hebben met andere mannen, vindt dergelijke uitlatingen "contraproductief" en "verwerpelijk".

De vereniging denkt ook dat "het uiten van een dergelijke extremistische mening zou moeten gekaderd worden door de media die ervoor kiezen om ze te verspreiden".
Ex Aequo nodigt de kerk tot slot uit "om orde op zaken te stellen binnen haar rangen".

Léonard gebruikte wel degelijk woord 'abnormaal'
Julien Bosseler, de journalist die Monseigneur Léonard, de bisschop van Namen, heeft geïnterviewd, bevestigt dat de bisschop wel degelijk het woord "abnormaal" heeft gebruikt toen hij het over homoseksualiteit had. In het bewuste interview gaf de bisschop niet alleen zijn mening over homoseksualiteit, maar ook over abortus en euthanasie. "Hij heeft dat woord zeker uitgesproken en ik beschik nog over opnames die ik tijdens het onderhoud heb gemaakt om dat te bevestigen", zo zei de journalist woensdag.

Eerder woensdag had de bisschop van Namen in een persbericht gemeld: "ik denk niet dat ik het woord 'abnormaal' heb gebruikt, ik vermijd dat systematisch".

"Het zijn onbetwistbare feiten", reageert de journalist. "De bisschop ontkent daarenboven gezegd te hebben dat een condoom volledig nutteloos is in de strijd tegen aids. Maar ik heb nooit geschreven dat hij dat heeft beweerd", aldus Julien Bosseler.
Nu in het nieuws