Geheim agenten mogen misdrijven plegen

Als de federale regering haar zin krijgt, mogen agenten van de Staatsveiligheid en van de militaire inlichtingendienst ADIV in het kader van hun opdracht straks ongestraft misdrijven begaan.

Belga

De plannen van de regering stuiten op scherpe kritiek van de Orde van advocaten, de Liga voor de rechten van de mens, het Comité I, het college van procureurs-generaal en de Raad van State.

Het wetsontwerp houdt onder meer in dat agenten van de inlichtingendiensten niet gestraft kunnen worden voor het plegen van "strikt noodzakelijke strafbare feiten", op voorwaarde dat ze de fysieke integriteit van personen niet in het gedrang brengen.

Zo voorziet het wetsontwerp dat ze voortaan onder een valse identiteit kunnen optreden, bijvoorbeeld om te infiltreren in radicale groeperingen, en voor onbepaalde duur undercover rechtspersonen of zogenaamde frontstores mogen oprichten.

Dat veronderstelt het opstellen van valse facturen, valse jaarrekeningen en andere illegale handelingen. Bij schaduwopdrachten is het ook denkbaar dat agenten de verkeerswet overtreden.

De inbreuken moeten wel noodzakelijk zijn voor de inlichtingenopdracht en ook in verhouding staan tot het nagestreefde doel. In geen geval mogen ze rechtstreeks en op ernstige wijze afbreuk doen aan de fysieke integriteit van personen. Moorden of verkrachtingen zijn met andere woorden uitgesloten.

Ook de magistraten die lid zijn van de controlecommissie die vooraf toestemming moet geven voor dergelijke inbreuken, kunnen hiervoor niet vervolgd worden.

Vastgoed

Jobs in de regio