BOIC roept raad van bestuur samen

Dinsdagnamiddag maakte het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), dat onder vuur kwam te liggen door een artikel in

De Morgen

over onduidelijke geldstromen bij de organisatie van tombola's voor het goede doel, in een communiqué bekend dat het donderdag 8 maart een raad van bestuur zal samenroepen.

Belga

Dit om het dossier in zijn totaliteit te onderzoeken en mogelijke maatregelen te nemen.

"Het BOIC wenst vastberaden te reageren op de manier waarop de organisatie van de tombola's van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité werd voorgesteld", opende het persbericht van de BOIC-top, die "sereen maar formeel" een eerste rechtzetting wil doen. Het BOIC betreurt ook het woord 'carrousel' om de organisatie van de tombola's te beschrijven.