Antwerpse primeur leukemiebehandeling

Het Antwerpse ziekenhuis ZNA Stuivenberg heeft voor het eerst in Vlaanderen een volwassen leukemiepatiënt behandeld door het transplanteren van bloedcellen afkomstig van twee navelstrengen. De patiënt, een 57-jarige man, onderging de transplantatie begin januari en werd ondertussen leukemievrij verklaard. ZNA Stuivenberg spreekt van een "doorbraak" in de behandeling van leukemiepatiënten.

Belga

Leukemie is een kwaadaardige bloedziekte waarbij er sprake is van ongecontroleerde deling van witte bloedcellen. De behandeling bestaat na een chemokuur in het transplanteren van stamcellen. In eerste instantie wordt tijdens de behandeling geprobeerd om te werken met stamcellen die voortkomen uit het bloed van de betrokken patiënt zelf. In tweede instantie wordt gezocht naar stamcellen uit het bloed of het beenmerg van een donor die familie is van de patiënt. Pas indien dit niet lukt, nemen de behandelende artsen hun toevlucht tot openbare stamcelbanken en wordt er wereldwijd gezocht naar geschikt materiaal.

De patiënt die in ZNA Stuivenberg op 6 januari werd behandeld, had de hele rist mogelijkheden doorlopen, maar niets mocht baten. De hematologen van ZNA Stuivenberg grepen daarom naar een behandeling die eerder nooit met succes in Vlaanderen was gerealiseerd: het inplanten van stamcellen die afkomstig zijn uit navelstrengbloed. Bij kinderen is die behandeling courant, maar voor volwassenen is er een bijkomend probleem: bloed uit één enkele navelstreng biedt onvoldoende cellen. Uiteindelijk konden de Antwerpse artsen voor hun patiënt terecht bij twee openbare stamcelbanken, een in Gent en een in New York.

Op 6 januari werden 1.800 miljoen stamcellen, afkomstig uit deze twee navelstrengen, ingeplant. Drie weken later bleek de operatie geslaagd en was 90 pct van de bloedaanmaak van de patiënt afkomstig van beide navelstrengstamcellen. De meest recente tests bevestigen dat nu 100 pct van de bloedaanmaak voortkomt van de stamcellen uit de navelstrengen.

"Voldoende aanbod in de openbare stamcelbloedbanken wordt, dankzij deze behandeling, onontbeerlijk", meent professor Zachée, afdelingshoofd hematologie van het ZNA Stuivenberg. "Daarom wordt het belangrijk dat minister Demotte een standpunt in het dossier inneemt. Hij is tegen de commerciële bloedbanken, maar laat in het midden of hij voor de niet-commerciële is", besluit professor Zachée.

Nu in het nieuws