Evaluatie begroting niet voor 10 juni

Print
Het begrotingsrapport van de Hoge Raad van Financiën (HRF), de doorlichting van de begroting 2006, komt er pas na de verkiezingen. Eind vorig jaar vreesde de oppositie al dat het rapport er pas na de verkiezingen zou komen.
Toen ging ze er nog van uit dat Verhofstadt II de verkiezingen zou vervroegen naar maart of mei. Luc Coene, de nieuwe voorzitter van de "afdeling financieringsbehoeften" van de HRF, verklaarde toen in de Kamer dat het rapport er wellicht pas in juni zou komen. Aan De Standaard zegt hij nu dat het er pas eind juni kan liggen.

Volgens critici stuurt paars er op aan dat de (negatieve) evaluatie niet in de verkiezingscampagne verschijnt. Coene - de ex-kabinetschef van Verhofstadt - zegt dat "die rapporten altijd in juni verschenen en dat het al reppen is om het eind juni klaar te krijgen".

De HRF kwam twee jaar lang niet bijeen omdat paars de benoemingen liet aanslepen. Twee jaar verscheen geen evaluatie van de financiën. Premier Verhofstadt komt met een eigen evaluatie van zijn sociaal-economisch beleid tijdens de megaministerraad volgend weekend. De gouverneur van de Nationale Bank geeft er een toelichting. Maar een "objectief" rapport van de HRF over de begroting ontbreekt.
Nu in het nieuws