Vandenbroucke wil leerplicht "versterken"

Print
De Vlaamse minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke, wil dat scholen van ouders meer betrokkenheid kunnen vragen. Anderstalige ouders die hun kind naar een Nederlandstalige school sturen, moeten voldoende Nederlands leren om een goed contact te kunnen hebben met de school. Om kinderen al op jonge leeftijd op school te krijgen, wil Vandenbroucke een inschrijvingsplicht vanaf 5 jaar invoeren.
Vandenbroucke stelde dinsdag een pakket maatregelen voor waarmee hij de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel wil waarborgen. Dat pakket bevat onder meer maatregelen ten aanzien van ouders en leerlingen. Die zouden niet alleen in Brussel, maar in heel Vlaanderen gelden. De minister vindt dat scholen ouders moeten kunnen vragen dat ze gedurende het schooljaar een aantal keer op school aanwezig zijn voor overleg. Voor een goed contact met de school moeten anderstalige ouders een minimum aan Nederlands leren. De scholen zouden daarvoor zelf een aanbod moeten kunnen voorzien. Leerlingen waar bij het veranderen van school een taalachterstand is vastgesteld, moeten extra taallessen kunnen krijgen. (DWM)

.

Nu in het nieuws