Voor het eerst in 20 jaar sectorcao in glassector

Print
Vakbonden en werkgevers van de glassector hebben maandag voor het eerst in twintig jaar een sectoraal cao-akkoord bereikt. Dat melden de vakbonden ACV-Bouw en Industrie en de Algemene Centrale van het ABVV dinsdag.
De sector telt volgens de socialistische vakbond zevenduizend arbeiders.

De sociale partners ondertekenden maandagavond een ontwerp van collectieve arbeidsovereenkomst (cao), dat de minimumlonen vastlegt voor de sector.

"De overeenkomst ligt in de lijn van het interprofessioneel akkoord", zegt het ABVV, verwijzend naar "een indicatieve loonnorm van 5 procent, zonder correctiemechanisme". Dat laat onderhandelingsvrijheid toe voor cao's op bedrijfsniveau, "zoals de gewoonte is in de sector", luidt het. Het gaat dan om bedrijven als Glaverbel en Saint Gobain, en subsectoren als de spiegelnijverheid.

De vakbonden noemen als verwezenlijkingen onder meer "een minimumloon bij aanwerving, verklaring van erkenning van het werk in de glasindustrie als zwaar beroep, een eindejaarspremie, het investeren van 1,9 procent van de loonmassa in opleiding, en sectorale compensatie bij economische werkloosheid".

Het ontwerpakkoord wordt nu voorgelegd aan de verschillende partijen. Een definitieve goedkeuring is gepland in het paritair comité op 13 maart, aldus het ABVV.

.

Nu in het nieuws