Vakbond mag extreemrechts uitsluiten

Print
Een vakbond mag een lid uitsluiten met een ideeëngoed dat fundamenteel in strijd is met het zijne. Dat besliste het Europees Hof voor de Mensenrechten dinsdag in een zaak over een uitgesloten lid van de Britse BNP.
De zaak waarover het Hof zich moest uitspreken vertoont grote gelijkenis met de rechtszaken die het Vlaams Belang aangespannen heeft tegen het ACV en de ABVV omdat die VB-leden uitsluiten, aldus De Tijd.

In april 2002 deed de Britse vakbond Aslef hetzelfde met een lid dat kort daarvoor bij de gemeenteraadsverkiezingen in Bexley kandidaat geweest was voor de extreemrechtse en xenofobe British National Party (BNP). Het BNP-lid trok naar de Britse arbeidsrechtbank en kreeg daar gelijk. De vakbond werd verplicht hem te re-integreren op basis van een wet uit 1992 die bonden verbiedt leden uit te sluiten omwille van het lidmaatschap van een politieke partij. De Aslef trok op zijn beurt naar Straatsburg.

Volgens het Hof kan art. 111 van het Europees Verdrag over de Rechten van de Mensen over de vrijheid van aansluiting bij een vakvereniging "niet geïnterpreteerd worden als een verplichting om om het even wie aan te sluiten. Verenigingen worden gevormd door mensen die, op basis van bepaalde waarden of idealen, gemeenschappelijke doelen nastreven. Het zou de effectiviteit van deze vrijheid beknotten als ze geen greep hebben op de toegang tot lidmaatschap", weet De Tijd.

Reactie Vlaams Belang
In een reactie op het arrest van het hof van Straatsburg wijst het Vlaams Belang op twee belangrijke kanttekeningen door het hof.

De partij wijst erop dat het hof zegt dat het oordeel heel anders zou zijn indien de vakbond overheidstaken zou uitvoeren. Vlaams Belang verwijst naar de Belgische context, waar de bonden de werkloosheidssteun uitbetalen en zo een overheidstaak uitvoeren.

Een tweede kanttekening is dat het oordeel anders zou zijn indien er een 'closed shop' zou zijn, aldus Vlaams Belang. Dat is een systeem waar lidmaatschap van een vakbond noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functies. Hier wijst het Vlaams Belang op bepaalde sectoren -zoals de havenarbeid- en op de sociale verkiezingen, waar enkel kandidaten van de grote bonden worden toegelaten.

De uitspraak in Straatsburg is van belang omdat ook in België gerechtszaken lopen over uitsluiting door de bonden van extreem-rechtse leden.

.

Nu in het nieuws