Israël, Iran en VS wereldwijd het minst populair

Israël, Iran en de Verenigde Staten hebben wereldwijd het slechtste imago, Canada en Japan het beste. Dat blijkt uit een opiniepeiling van de zender BBC World Service.

Bij de peiling werd 28.000 deelnemers uit 27 landen gevraagd om twaalf landen - Groot-Brittannië, Canada, China, Frankrijk, India, Iran, Israël, Japan, Noord-Korea, Rusland, de VS en Venezuela - te beoordelen op hun positieve dan wel negatieve invloed in de wereld.

Israël kwam er het slechtst van af: het kreeg van 56 procent van de ondervraagden een negatieve beoordeling, en van 17 procent een positieve. Op de tweede plaats staat Iran met respectievelijk 54 en 18 procent, gevolgd door de VS, die van 51 procent een negatief oordeel kregen en van 30 procent een positief.

Canada

De deelnemers waren het meest te spreken over Canada, dat 54 procent een positieve rol toedichtte en 14 procent een negatieve. Daarna volgen Japan en Frankrijk. Over de Europese Unie als geheel waren de respondenten ook mild: 53 procent vindt dat zij een positieve invloed heeft in de wereld, en 19 procent vindt haar rol negatief.

Volgens onderzoeker Steven Kull van de universiteit van Maryland, die hielp met de uitvoering van de peiling, zijn landen die bekendstaan om hun streven naar militaire macht blijkbaar minder geliefd in de wereld dan landen die een zachter internationaal beleid voeren, zoals Frankrijk, Japan en de EU als geheel.

Nu in het nieuws