Studenten vragen duidelijkheid over masteropleiding kine

Print
De Vereniging van Vlaamse Kinestherapie Studenten (VVKS) eist dat Vlaams Onderwijsminister Frank Vandenbroucke snel een beslissing neemt over de duur van de masteropleiding kinesitherapie, meer bepaald of het een eenjarige, dan wel tweejarige master wordt. Volgens VVSK verkeren thans honderden kine-studenten in onzekerheid.
In het oude systeem moest de student vijf jaar studeren om beroepsbevoegdheid te krijgen. Na het invoeren van de bachelor-master structuur werd de opleiding op 4 jaar (3+1) gebracht met de mogelijkheid om een masternamaster te halen. "Momenteel zien we in Vlaanderen meer en meer de tendens om naar één algemene, vijfjarige opleiding terug te gaan met een tweejarige master op het einde van de studie", aldus de VVSK.

.

Nu in het nieuws