Reizigers geven De Lijn goed rapport

Zo goed als alle reizigers van De Lijn (97 pct) zijn tevreden over de dienstverlening. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse tevredenheidsenquête van de vervoersmaatschappij.

Belga

Toch wil De Lijn "de lat hoger leggen" door de eigen tevredenheidscriteria te verstrengen.

Uit de tevredenheidsenquete van 2006, die werd uitgevoerd bij 3.702 reizigers, blijkt dat 97 pct van de reizigers "eerder tevreden", "tevreden" of "zeer tevreden" is over de dienstverlening van De Lijn. Dat is 7 pct meer dan bij de vorige meting in 2004.

De reizigers zijn vooral te spreken over het traject (98 pct) en de chauffeurs (95 pct). Rond properheid (85 pct), haltes (84 pct) en prijs (76 pct) tonen de reizigers zich wat minder tevreden.

Ondanks die hoge cijfers wil De Lijn "de lat hoger leggen". Zo worden voortaan enkel de "tevreden" en "zeer tevreden" reizigers in rekening gebracht.

"De ambitie is om de mensen die nu "eerder tevreden" zijn "tevreden" of "zeer tevreden' te maken", aldus Saskia Schatteman, directeur communicatie bij De Lijn.

Reactie BTTB

De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) heeft twijfels over de hoge scores die De Lijn in zijn tevredenheidsmeting naar voor schuift. Het lijkt de reizigersorganisatie ook "realistischer" dat De Lijn voortaan strengere tevredenheidscriteria zal hanteren.

Uit de tweejaarlijkse tevredenheidsenquête die De Lijn dinsdag voorstelde, blijkt dat 97 pct van de reizigers tevreden is over de dienstverlening. Zowat op alle aspecten van de dienstverlening scoorde de vervoersmaatschappij meer dan 90 pct. "Dat zijn bijzonder hoge scores. Het klinkt eigenlijk niet meer geloofwaardig", zegt Jan Vanseveren van de BTTB in een reactie.

Zo strookt de 92 pct voor stiptheid volgens Vanseveren niet met het aanvoelen van de reizigers. Stiptheid is namelijk een van de aspecten waar de BTTB regelmatig klachten over krijgt. "Dat heeft vooral te maken met de gebrekkige doorstroming", luidt het. Andere klachten van reizigers hebben betrekking op aansluitingen (met name aansluitingen tussen bus en trein) en trajecten. De lagere score voor het aspect prijs (76 pct) kan volgens de BTTB dan weer te maken met het feit dat de enquête werd afgenomen na de tariefverhoging van 1 maart 2006.

De Lijn wil in de toekomst een strengere meetmethode gebruiken. Enkel de "tevreden" en "zeer tevreden" reizigers worden nog geteld, de "eerder tevreden" reizigers niet meer. Dat zou voor de cijfers van 2006 een daling van de algemene tevredenheid betekenen van 97 naar 81 pct. "Een realistischer cijfer", meent Vanseveren.

Nu in het nieuws