43% van alle verkrachtingszaken zonder gevolg

Het aantal verkrachtingsdossiers bij het gerecht steeg tussen 2000 en einde 2005 met 30 pct. Liefst 43 pct van die zaken is al geseponeerd.

Belga

Tussen 2000 en eind 2005 kreeg het gerecht in totaal 17.301 verkrachtingszaken te verwerken. Dat aantal klimt tot 2004, maar tussen 2004 en 2005 daalt het licht, met 1,8 pct. De cijfers betreffen alleen verkrachtingen die door meerderjarigen worden gepleegd.

Ieder verkrachtingsdossier kan meerdere daders bevatten.

Van die 17.301 dossiers was op 10 juli 2006 nog maar 17 pct naar de strafrechter verwezen. 43 pct was gewoon geseponeerd. En dat aantal kan nog toenemen, omdat in 10 pct van de dossiers het onderzoek nog bezig is.

Waarom laten de parketten zoveel verkrachtingszaken zonder gevolg? In 49,5 pct van de geseponeerde zaken zijn er onvoldoende bewijzen om de strafzaak door te zetten, in 19 pct zijn de daders onbekend en in 12 pct is er wel een klacht, maar helemaal geen misdrijf.

Nu in het nieuws