Fors minder huisbezoeken door huisartsen

Van 2000 tot 2005 is het aantal huisbezoeken door Belgische huisartsen van 20,8 miljoen tot 16,3 miljoen gedaald, een daling van liefst 21,5 procent. Het aantal raadplegingen bij de huisarts steeg wel.

Belga

Deze nieuwe cijfergegevens over de huisartsgeneeskunde heeft dr. Ri De Ridder, directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Riziv, zaterdag op een symposium in Roeselare bekendgemaakt.

Het aantal raadplegingen bij specialisten steeg van 2000 tot 2005 met 1,8 miljoen contacten of 8,8 procent. Het aantal raadplegingen van huisartsen steeg van 27,4 tot 28,3 miljoen, een stijging van 3,2 procent. Het totale aantal contacten tussen patiënt en huisarts (huisbezoeken + raadplegingen) is in die vijf jaar wel met 3,5 miljoen (-7,5 procent) gedaald.

Dr. De Ridder wijst ook op de spectaculaire groei van het globaal medisch dossier (GMD). In 2000 waren er 921.012 mensen van wie hun huisarts een dossier met hun medische gegevens bijhield. In 2005 waren er dat al 3.314.927.

Op basis van de gegevens uit 2005 stelt het Riziv dat er in dat jaar in ons land 11.799 actieve huisartsen waren. Dat zijn huisartsen met meer dan vijfhonderd patiëntencontacten en geen belangrijke ziekenhuisactiviteit of huisartsen die deelnemen aan wachtdienst en lid zijn van en LOK-groep (lokale kwaliteitsgroep). Gemiddeld bestaat 38 procent van hun activiteit uit huisbezoeken.

Voor het aantal huisbezoeken zijn er geen opmerkelijke verschillen inzake leeftijd, maar wel inzake geslacht. Mannelijke huisartsen doen meer huisbezoeken dan vrouwelijke.

Het grootste deel van de actieve huisartsen (7.647) bevindt zich in de leeftijdscategorie van 40 tot 60 jaar. Bij de huisartsen jonger dan 40 jaar is de meerderheid vrouwelijk.

In 2005 beschikte ruim de helft (55 procent) van de huisartsen over een elektronisch medisch dossier (EMD), een patiëntendossier dat via een centraal elektronisch systeem door verschillende zorgverstrekkers geraadpleegd kan worden. Vooral bij de jonge huisartsen is het EMD populair.

Nu in het nieuws