Belg verliest wekelijks 21 minuten aan de kassa

Print
De Belgische consument moet per week gemiddeld 21 minuten aan de kassa wachten om zijn boodschappen te betalen. Dat blijkt uit een enquête van het OIVO, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties.
Het OIVO ondervroeg in mei 2006 600 Belgen telefonisch over hun winkelfrustraties. Franstaligen (37 minuten) schatten die wachttijd veel hoger in dan Nederlandstaligen (9 minuten).

Wie zoekt die vindt
Het valt op hoeveel tijd Belgen steken in zoeken naar de juiste producten en het stellen van vragen aan het winkelpersoneel. Vooral Vlamingen blijken hierin echte kampioenen. Hogeropgeleiden uit Vlaamse kernsteden spannen de kroon. Zij verliezen wekelijks 67 minuten aan het stellen van vragen en het zoeken naar producten.

Het gemiddelde is 36 minuten. 55-plussers winkelen duidelijk gerichter en besteden wekelijks slechts 23 minuten aan het verzamelen van informatie rond producten. In kleine dorpen maken ze hun keuze het snelst. Plattelandsbewoners trekken wekelijks slechts vijf minuten uit aan het zoeken naar producten.

Time is money
Volgens het OIVO moet de distributiesector vernieuwingen voorstellen zodat de consument op een snellere manier zijn boodschappen kan doen. Zeker oplossingen die tijdwinst mogelijk maken aan de kassa's worden positief onthaald. 70 procent van de consumenten is bereid om selfscanning te gebruiken of te werken met de interactieve zuilen waarmee het bestelde artikel betaald en aan de kassa afgehaald kan worden. Zeker de Walen hebben interesse voor deze nieuwe manier van winkelen.

Het klinkt daarom wat gek dat slechts de helft van de Belgen van supermarkt zou veranderen als de concurrentie met selfscanning begint.

De Belg vindt de informatie op de verpakking doorgaans ontoereikend. "Via interactieve zuilen kan er informatie over de versheid, oorsprong en voedingswaarde van de producten aan de consument worden meegedeeld", adviseert het OIVO nog. De nieuwe technologieën mogen echter niet leiden tot een afname van de contacten tussen de klanten en het verkoopspersoneel. Het uitdelen van persoonlijke kortingsbonnen aan de consumenten moet mogelijk blijven, zodat de hoeveelheid reclamefolders beperkt kan worden.

KMa

.

Nu in het nieuws