Televisie beïnvloedt denken over geneeskunde en gezondheid

Het televisiekijken beïnvloedt de ideeën die mensen hebben over het aantal artsen, verpleegsters, moorden en verkeersongevallen. Dat is echter niet het geval voor attitudes zoals de angst om ziek te worden en het vertrouwen dat men heeft in geneeskunde.

Belga

Dat blijkt uit het doctoraat dat Jan Van Mierlo vrijdag aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de K.U.Leuven verdedigde.

Van Mierlo bekeek in totaal 430 uur aan uitzendingen op de Vlaamse televisie en analyseerde alle scènes waarin items als ziekte, dood en medische beroepen aan bod kwamen. Hij stelde vast dat er op televisie vier keer zoveel artsen optreden dan in werkelijkheid.

Voor verplegers is dat twee keer zoveel en voor psychiaters twaalf keer.

Op televisie worden daarnaast maar liefst 370 maal zoveel mensen vermoord dan in werkelijkheid. Het aantal dat sterft door een ongeval is drie keer zo groot.

Uit een bevraging van 2.500 Vlaamse jongeren blijkt dat wie meer naar televisie kijkt, het aantal dokters en verpleegsters en het aantal mensen dat sterft door moord en verkeersongevallen opmerkelijk hoger schat dan wie minder naar TV kijkt.

Dat is vooral het geval voor mensen die veel beelden rond ziekte en dood te zien krijgen. Dit staaft de zogenaamde 'cultivatie-impacttheorie', volgens dewelke het wereldbeeld van 'zware' kijkers meer dan bij 'lichte' kijkers lijkt op het wereldbeeld dat op televisie wordt gepresenteerd.

Van Mierlo onderzocht ook of er een verband was tussen de mate waarin men kijkt naar televisiebeelden over medische rollen en thema's zoals ziekte en dood, en de angst om ziek te worden en het vertrouwen in geneeskunde.

Deze twee attitudes blijken hierdoor echter niet of slechts een heel klein beetje te worden beïnvloed. Dat men het aantal mensen dat ziek is hoger schat dan in werkelijkheid leidt dus niet tot meer angst om zelf ziek te worden.

Nu in het nieuws