Godslasterlijke taal in K3’s ‘Oma’s aan de top’?

Print
Foei, zegt de Nederlandse Bond tegen het Vloeken tegen Studio 100. Als je het liedje ‘Oma’s aan de top’ van K3 achterstevoren beluistert, hoor je ‘grote massamoord’ en ‘godverdomme leuk’.
BR>
De Nederlandse Bond Tegen Het Vloeken is een organisatie die zich bezighoudt met het opsporen van gevloek, in schrijf- en omgangstaal. De vereniging noemt zich interkerkelijk en neemt de eerste bede uit het ‘Onze Vader’, “Uw naam worde geheiligd”, nogal letterlijk.
Gods naam mag niet worden beschimpt, ruw taalgebruik in het algemeen is ongepast.

De Bond kwam de ‘geheime’ grove taal in het K3-nummer niet zelf op het spoor. De organisatie ontving een klacht. En die mag dan misschien van een gestoorde Nederlander komen, ze neemt ze ernstig.

“We weten niet of het klopt, maar we hebben meteen Studio 100 aangeschreven”, zegt Rijk Van de Poll.
“Als het waar is dat je zulke dingen hoort, vinden wij dat ongepast. Waar zijn mensen mee bezig, denk je dan.”

Bij Studio 100 hebben ze de test nog niet gedaan, maar het lijkt hen weinig waarschijnlijk dat je de genoemde woorden hoort. “Het is erg vergezocht, en uiteraard is er op geen enkele manier sprake van opzet. De enige boodschap die uit de nummers van K3 te verstaan is, is die die de meisjes zingen”, zegt Leen Blijweert van Studio 100.
MEEST RECENT