Unizo blijft gekant tegen heffing op verpakkingen

Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, blijft gekant tegen elke vorm van verpakkingsheffing. In een reactie op de berichten over het door de federale regering mogelijk vervangen van de verpakkingstaks door een zogenaamde eco-btw zegt Unizo dat dit contraproductief is voor de economie en het milieu.

Belga NewsFeed

Een extra belasting op verpakkingen zal de Belgische consument volgens Unizo nog meer over de grens jagen om te winkelen, met een negatief gevolg voor de binnenlandse markt. In geval de eco-btw een louter budgettaire maatregel zou zijn, dan adviseert Unizo de regering te besparen op de eigen overheidsuitgaven door een doeltreffende afslanking van het overheidsapparaat. Unizo verwijst naar de inspanningen van het Belgische bedrijfsleven de voorbije tien jaar. Sinds 1995 is de hoeveelheid verpakkingen met slechts 8 procent toegenomen, terwijl het bruto binnenlands product met 44 procent toenam. Bovendien wordt in ons land ruim 90 procent van de verpakkingen gerecycleerd via de systemen Fost Plus en Valipac. (BAR)

Nu in het nieuws