'Allochtonen worden gepest op kabinetten'

Print
Volgens sp.a-senator Mimount Bousakla worden allochtone werknemers ook op politieke kabinetten weggepest. Bousakla verzamelde daarover meerdere klachten van allochtone medewerkers op Antwerpse schepenkabinetten.
"De positieve discriminatie keert zich op de werkvloer tegen de werknemers van allochtone origine", zegt Bousakla. "Omdat er wordt verondersteld dat zij enkel zijn aangenomen vanwege hun vreemde roots en niet om hun intrinsieke kwaliteiten. Dat pestgedrag werkt enorm demotiverend."

Bousakla is geen voorstander van praktijktests. "Ik vrees dat allochtone jongeren actiever op zoek zullen gaan naar bewijzen van discriminatie dan naar een job", zegt ze. Ze vreest ook dat de praktijktests averechts zullen werken.
"Werkgevers zullen hun vacatures niet meer vrijgeven, eigenaars zullen hun huizen en appartementen niet meer openlijk te huur aanbieden", luidt het.
"Stimuleer bedrijven om allochtonen in dienst te nemen, belonen is productiever dan straffen".

.

Nu in het nieuws