Staking legt binnenscheepvaart tussen Nederland en Frankrijk lam

In de nacht van zondag op maandag hebben de binnenvaartbegeleiders aan de vaarroutes van de Bovenschelde, de Leie en de Gentse ringvaart spontaan het werk neergelegd.

Belga

Daardoor ligt het binnenscheepvaart verkeer tussen Nederland en Frankrijk lam.

Het binnenvaartpersoneel protesteert tegen een recente beslissing om de dienst- en werktijdregeling te wijzigen. Maandagmiddag is er overleg gepland met het agentschap Waterwegen en Zeekanaal.

Vorige week voerde het agentschap Waterwegen en Zeekanaal een aanpassing door in de dienst- en werktijdregeling van het binnenvaartpersoneel van de Bovenschelde, de Leie en de Gentse ringvaart. Volgens de socialistische vakbond (ACOD Overheidsdiensten) kwam die aanpassing er "zonder overleg" en betekent ze in de praktijk de invoering van een "verdoken permanentie".

"De nieuwe dienstregeling betekent een financieel verlies voor het personeel, bemoeilijkt het inrichten van een sociaal leven en gezinsleven en leidt tot een pak overuren die niet gerecupereerd kunnen worden", zegt ACOD-secretaris Hilaire Berckmans. Bovendien biedt de nieuwe regeling ook "geen enkele meerwaarde voor de organisatie".

De spontane staking van maandagnacht is volgens Berckmans de druppel die de emmer heeft doen overlopen. Hij wijst op het ongenoegen dat al maandenlang broeit rond het foutief invullen van salaris- en prestatiefiches, privatiseringen, het benadelen van personeel in de toekenning van maaltijdcheques, enz.

De spontane actie van maandagnacht wordt gesteund door het ACOD. Volgens Berckmans was de liberale vakbond vorige vrijdag afwezig op het overleg en was de christelijke vakbond gekant tegen acties, al zouden verschillende ACV-leden de actie op het terrein wel steunen.

Nu in het nieuws