België enige EU-land waar misdaad toeneemt

België is de enige lidstaat in de oude Europese Unie waar de misdaad de voorbije tien jaar is toegenomen.

Belga

Dat hebben onderzoekers afgeleid uit "The burden of crime in the EU", een grootschalige opiniepeiling die maandag in Brussel is voorgesteld.

Een consortium van onderzoeksbureaus onder leiding van Gallup Europe peilde in 2005 in 18 lidstaten van de Europese Unie naar de ervaringen van de burgers met misdaad. In elk land werden ongeveer 2.000 mensen bevraagd.

In vergelijking met midden jaren negentig is de misdaad in de betrokken landen sterk afgenomen, zo blijkt uit de peiling. Waar in 1995 nog 21 procent van de ondervraagden verklaarde dat ze de laatste twaalf maanden slachtoffer waren geweest van een misdaad, is dat aandeel tien jaar later gezakt tot 15 procent.

Ierland, waar dit door de Europese Commissie gefinancierde onderzoek al heel wat stof deed opwaaien, zou het meest gevaarlijke land zijn. Ongeveer 23 procent van de respondenten had er naar eigen zeggen te lijden onder misdaad. Ook Groot-Brittannië, Estland, Nederland, Denemarken, België, Zweden en Polen zitten volgens de peiling boven het Europese gemiddelde.

Het minste last van criminaliteit hebben de inwoners van Spanje, Hongarije, Portugal, Frankrijk en Oostenrijk. Van de vijftien oude lidstaten van de EU zou België het enige land zijn waar de misdaad het voorbije decennium is toegenomen. Met name aanvallen met geweldpleging, roofovervallen, diefstallen uit wagens en fietsendiefstallen stegen in ons land. Het voorkomen van inbraken, (seksuele) aanrandingen, kruimeldiefstallen en motor- en autodiefstallen zou dan weer gedaald zijn.

België wordt ook genoemd als het Europese land waar de meeste door haat geïnspireerde misdaden worden gepleegd. Haat slaat in dit geval niet enkel op haat jegens mensen van een andere etnische of religieuze groepen.