Verhofstadt wil concrete maatregelen om economie te vrijwaren

Premier Guy Verhofstadt wil af van de collectieve uurregelingen en overgaan naar een individuele loopbaanberekening. Daarbij moet iemand tijdens zijn actieve loopbaan een pakket uren verzamelen om aan een volledig pensioen te komen. Dat pakket zal hoger liggen dan vandaag, maar het principe laat een soepelere arbeidsregeling toe.

Belga NewsFeed

Hij pleitte ook voor een andere aanpak voor langdurig werklozen. Die zouden een deeltijdse buurtjob moeten aangeboden krijgen. Ook brak Verhofstadt een lans voor een grondige hervorming van de personenbelasting, waarbij het inkomen in drie delen wordt ingedeeld, een zogenaamde 'drietrapstaks', en een deel van het inkomen niet wordt belast en er twee heffingsvoeten gelden voor de twee volgende schijven. Ook het milieu kreeg een prominente plaats. Zo wil de premier de totale CO2 die ons land volgens de Kyoto-afspraken mag uitstoten, openbaar veilen. Elk bedrijf koopt en betaalt het maximum aan CO2 dat het nodig heeft en mag uitstoten. De opbrengst gaat naar de afschaffing van de vennootschapsbelasting. (kva)