Steeds meer allochtone jongeren halen partner uit thuisland

Print
Alsmaar meer Marokkaanse en Turkse jongeren halen hun huwelijkspartner uit hun moederland. Dat meldt de VRT-radio op basis van cijfers van de Universiteit van Antwerpen.
Twee op de drie personen kiezen nu een partner uit Marokko of Turkije om mee te trouwen. Er zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen die dat doen. Het aantal huwelijken met een partner uit het moederland is gestegen ten opzichte van de jaren zeventig. Toen bedroeg het aantal importhuwelijken bij Turkse of Marokkaanse jongeren niet eens de helft.

Volgens onderzoeker Chris Timmermans veronderstellen allochtone meisjes dat een man uit het thuisland nog meer echt Turks of Marokkaans is en dat hij nog meer op het rechte pad is. Jongens vinden allochtone meisjes te onafhankelijk en willen een jongen vrouw die nog volgens de traditie is grootgebracht, zegt Timmermans.
Nu in het nieuws