Dirk Sterckx ontvangt Prijs Herman Vanderpoorten in Lier

Het Liberaal Vlaams Verbond (LVV) heeft zaterdag in Lier de driejaarlijkse Prijs Herman Vanderpoorten uitgereikt aan Europarlementslid Dirk Sterckx (VLD). De jury prees zijn "integriteit en politieke rechtlijnigheid".

Belga

De prijs gaat steeds naar een persoon die blijk geeft van de kwaliteiten die kenmerkend waren voor wijlen minister Herman Vanderpoorten.

Dit jaar viel de eer dus te beurt aan Dirk Sterckx. De jury wees in haar motivering op zijn onverdroten inzet en standvastigheid om de liberale idealen inzake openheid, vrijheid en tolerantie hoog te houden. "Ongeacht de functie van het moment is Dirk Sterckx er altijd in geslaagd om op voortreffelijke wijze invulling te geven aan zijn rol als moderator in het debat: vasthoudend in zijn standpunten, maar met een luisterend oor naar anderen en, vooral, nooit te beroerd om zijn eigen ideeën indien nodig bij te sturen."

De jury prees zijn zin voor (zelf)relativering en een milde humor die hem in staat stellen te oordelen zonder te veroordelen en te communiceren zonder te kwetsen. Na de prijsuitreiking toonde het Europarlementslid dat hij ook op muzikaal gebied zijn mannetje kan staan door samen met Jean Bosco Safari een liedje te tokkelen op de gitaar.

Dirk Sterckx (60) begon zijn loopbaan als journalist in 1975 bij de toenmalige BRT-televisie. In 1996 werd hij ankerman en chef-nieuws, belast met de leiding van het VRT-nieuws. Zijn overstap naar het politieke forum maakte Sterckx pas na zijn vijftigste. In 1999 werd hij verkozen tot lid van het Europees Parlement en is intussen aan zijn tweede mandaat toe.

Nu in het nieuws