Senaat wuift Erika Thijs (CD&V) en Jean-François Istasse (PS) uit

Print
De Senaat heeft donderdag twee leden uitgewuifd, één langs elke kant van de taalgrens.
Erika Thijs (CD&V) verlaat de hoge vergadering na elf jaar om zitting te nemen in de Limburgse bestendige deputatie.

Jean-François Istasse, gemeenschapssenator voor de PS, verlaat de Senaat om schepenen te worden in Verviers.

Gemeenschapssenatoren mogen geen lokaal uitvoerend mandaat vervullen. Dat is ook de reden waarom ook Flor Koninckx, die begin 2007 schepen wordt in Diest, binnen enkele weken zijn plaats zal laten aan een collega van de sp.a-fractie in het Vlaams parlement.
Nu in het nieuws