Kamer past antipestwet aan

Print
De Kamer heeft donderdag unaniem het licht op groen gezet voor een wijziging van de antipestwet. Die geeft bedrijven de kans om via de aanstelling van een vertrouwenspersoon pesten op het werk aan te pakken. Misbruiken met de ontslagprocedure worden weggewerkt.
Uit statistieken blijkt dat één op de zeven werknemers op het werk wordt gepest of slachtoffer is van ongewenst seksueel gedrag. Dat is heel wat meer dan het aantal officiële klachten, wat inhoudt dat de meeste gevallen gewoon niet bekend raken.

De wetswijziging moet daar iets aan doen. Bedrijven krijgen de mogelijkheid - ze zijn niet verplicht - om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Die kan preventief optreden en ingrijpen nog voor de situatie uit de hand loopt. Indien nodig kan hij een beroep doen op de preventieadviseur.

Bedrijven zijn nu al verplicht een preventieadviseur in te schakelen, maar die komt pas in beeld wanneer er al sprake is van een klacht. De vertrouwenspersoon moet net vermijden dat het zover komt.

Daarnaast pakt het wetsontwerp ook de bestaande misbruiken met de ontslagprocedure aan. Het is momenteel immers zo dat werknemers beschermd zijn tegen ontslag van zodra er een klacht werd ingediend.
Dat zorgt soms voor vage klachten die worden ingediend door werknemers die zo hopen gedurende een lange tijd beschermd te zijn.
Voortaan gaat de bescherming pas in wanneer de klacht gemotiveerd is en gegrond wordt verklaard.
Nu in het nieuws