Verhofstadt bevestigt bestaan engagementen tegenover Suez

Print
Premier Guy Verhofstadt heeft donderdag in de Kamer bevestigd dat de regering zich tegenover Suez heeft geëngageerd om tot 2009 een stabiel reglementair kader te hanteren.
Volgens de oppositie zaaide minister van Economie Marc Verwilghen hierover eerder verwarring, maar de premier wuifde de kritiek weg.

cdH-fractieleider Melchior Wathelet, Trees Pieters (CD&V), Muriel Gerkens (Ecolo) en Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) confronteerden de premier donderdag met verklaringen van Verwilghen in commissie over het akkoord dat de regering afsloot met Suez.
Volgens hen ontkende de VLD-minister daar het bestaan van de engagementen die de eerste minister en minister van Financiën Didier Reynders eerder wereldkundig maakten.

Verhofstadt zag echter geen enkele tegenspraak tussen de verklaringen van Verwilghen en de uitlatingen van hemzelf en minister Reynders. "Dit is spijkers op laag water zoeken. Verwilghen zegt exact hetzelfde van Reynders (...) Dit is een belachelijke discussie".

De federale regeringsleider bevestigde dat Suez duidelijke engagementen is aangegaan over de elektriciteits- en gasmarkt en dat ook de regering garanties heeft geboden. Die hebben te maken met een stabiel reglementair kader tot 2009.
"Dat wil niet zeggen dat we de wet niet mogen wijzigen, maar er mogen geen assymetrische en discriminatoire maatregelen worden genomen ten overstaan van Suez".

Verhofstadt wees er nog op dat zowel CD&V, cdH en Ecolo hiervan op de hoogte waren, aangezien elk van de partijen over een gewestminister beschikken die bij het overleg met Suez betrokken waren.
Nu in het nieuws