Europa legt bezit en gebruik vuurwerk aan banden

Print
Het Europees Parlement heeft een nieuwe regelgeving over het kopen en gebruiken van vuurwerk. Er komen vier categorieën van vuurwerk.
Kinderen onder twaalf jaar mogen geen enkele soort hebben.
De lidstaten krijgen een paar jaar om de nieuwe regels in eigen wetgeving om te zetten.

Jaarlijks zouden er zo'n 45.000 ongevallen zijn met vuurwerk in de EU. De regels die de lidstaten momenteel hanteren, verschillen sterk. Gezien het bestaan van de interne markt is dit geen houdbare situatie.

Daarom komt er nu een zachte harmonisering. Alle vuurwerk wordt onderverdeeld in vier categorieën. De minst gevaarlijke mag worden aangekocht door iedereen ouder dan 12 jaar, daarna liggen de grenzen op 16 en 18 jaar. Voor die twee categorieën mogen de lidstaten wel strengere grenzen hanteren.
Categorie 4 mag enkel door specialisten aangekocht en gebruikt worden.
96 procent van alle vuurwerk in Europa wordt ingevoerd uit China.
Nu in het nieuws