"Boekhouding overheid is verouderd"

Het laattijdig indienen van rekeningen en een verouderd boekhoudsysteem maken het voor het Rekenhof moeilijk om de rekeningen van de staat precies in kaart te brengen.

Belga

Dat is maandag gezegd bij de voorstelling van het 163ste boek van het Rekenhof in de Kamer.

Het boek van het Rekenhof levert commentaar bij de uitvoering van de begroting van 2005.

Volgens de top van het Rekenhof laat het huidig systeem van boekhouding niet toe om na te gaan op welke manier de regering het ankerpricipe - het beperken van de uitgavenkredieten - toepast.

Het Rekenhof herhaalt ook zijn klachten over het laattijdig doorsturen van de rekeningen door overheidsinstellingen.