3 gidsen beantwoorden alle vragen van jongeren

De Jongerengids, de life@1215 en de Kidsgids bieden vanaf vandaag een antwoord op alle mogelijke vragen die Vlaamse jongeren en kinderen hebben.

Belga

De drie gidsen en bijkomende websites zijn een initiatief van Vlaams minister van Jeugd Bert Anciaux.

Televisiespotjes om de gidsen en hun websites bekend te maken zijn vanaf maandagavond te zien op Ketnet en één.

Anciaux wil met het initiatief juiste informatie geven aan kinderen en jongeren over hun rechten en plichten.

Tot nu toe was het informatielandschap voor deze doelgroepen te versnipperd.

Het Vlaams Informatiepunt Jeugd (VIP) zal vanaf 2007 het jeugdinformatieveld in Vlaanderen coördineren.