Aantal bruggepensioneerden in onderwijs daalt

Het Vlaams onderwijs telt 11.000 mensen in het TBS-stelsel, het brugpensioen. Maar hun aantal daalt.

Belga

Zo'n 5.000 leraars uit het basisonderwijs, ongeveer 5.000 uit het middelbaar en een kleine 1.000 uit het hoger onderwijs maken gebruik van het stelsel "terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen."

Het aantal van deze bruggepensioneerden daalt sinds 2003. Toen werd het hoogtepunt bereikt: 12.500, zo blijkt uit cijfers van Vlaams minister voor Onderwijs, Frank Vandenbroucke, op vraag van Koen Van den Heuvel (CD&V).

Het aantal zal verder verminderen, wellicht tot 5.000 of 6.000. Per jaar zijn er ongeveer 2.600 instappers.

Goed driekwart van de leerkrachten die de leeftijd daarvoor bereiken, maken gebruik van het stelsel, zo wordt aangenomen.