Werknemers Lisec in Genk keuren ontwerpakkoord goed

De werknemers van het milieuonderzoeks- en adviesbureau Lisec in Genk hebben maandag het ontwerpakkoord van directie en vakbonden met 76 procent van de stemmen goedgekeurd.

Belga

Bij Lisec in Genk moeten in het kader van een herstructurering 24 bedienden afvloeien. De eerste ontslagen zijn voor begin december voorzien.

De directie van Lisec maakte op 18 oktober zijn intentie tot herstructurering bekend. Het herstructureringsvoorstel hield een structurele verlaging van de personeelskosten in, gecombineerd met veranderingen in de organisatie en werking van Lisec in Genk.

De toenemende concurrentie van aanbieders van milieuadviezen en de daaruit voortvloeiende schaalvergroting maakte dat het marktaandeel van Lisec onder druk kwam te staan, waardoor de omzet aanzienlijk daalde. Het herstructureringsplan van de directie moet de winstgevendheid en de continuïteit van de kernactiviteiten van Lisec opnieuw herstellen.

Het ontwerpakkoord voorziet onder meer in een aanpassing van de arbeidsduur en van de verlofregelingen, een grotere vorm van flexibiliteit in diverse diensten en een degressieve salarisinlevering.

Er wordt daarnaast ook in outplacement door de VDAB en Ascento voorzien, zo zegt vakbondsafgevaardigde Jos Van Hout (LBC).

Bij Lisec in Genk werken momenteel nog een honderdtal mensen. Naast de hoofdzetel in Genk beschikt Lisec over drie andere vestigingen in Antwerpen, Marseille en Parijs.