"Ja, ik ben een Waffen-ss'er"

Print
Het Sint-Maartensfonds, de organisatie van oud-oostfrontstrijders, is niet meer. De overgebleven leden hielden zondag in Antwerpen achter gesloten deuren hun afscheidsviering, met koorgezang en toespraken.
BR>
De vereniging werd enkele jaren geleden brandend actueel toen Johan Sauwens als minister moest aftreden nadat hij een bijeenkomst van het Sint-Maartensfonds had bijgewoond (zie kader). Dat incident ligt hier bij velen nog zwaar op de maag. "De pers schildert ons altijd af als fascisten. Fout. Wij zijn Vlaams-nationalisten en idealisten," zegt voorzitter Toon Pauli.

Naar schatting 800 mensen - ook uit Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland - woonden het afscheid bij. In kleine groepjes, vaak met wandelstokken of elkaar ondersteunend, schuifelen de genodigden van het Sint-Maartensfonds naar hun laatste grote bijeenkomst.

De gemiddelde invité heeft de kaap van 80 jaar ruim overschreden. Die vergevorderde leeftijd is ook de reden waarom ze ermee ophouden. Ook hun tijdschrift Berkenkruis verschijnt niet meer.

"We willen niet eindigen zoals de oud-strijders van de Tweede Wereldoorlog, maar er in schoonheid een punt achter zetten," vertelt een krasse tachtiger die vervolgens journalisten de toegang tot zaal Stuurboord aan de Rijnkaai ontzegd. Zijn naam wil hij niet kwijt, alleen na wat aandringen bijt hij een fotograaf toe: "Ik ben een Waffen-ss'er." Niemand van de omstanders kijkt ervan op.

Suzanne Vermeir, weduwe van de overleden VMO-er Wim Maes, had tijdens de oorlog een petekind die naar het oostfront trok. "Op vraag van de kerk werd hij stormführer. Veel jonge mannen zijn daar uit idealisme gesneuveld. De overlevenden zijn kameraden gebleven maar noem ons geen fascisten," vraagt ze nadrukkelijk.

"In heel Europa staan er gedenkstenen voor ons, maar in Diksmuide kieperen ze die in de vuilnisbak. In het buitenland genieten we bij herdenkingen groot aanzien. 'Krieg ist vorbei' (De oorlog is gedaan), zeggen ze daar en zelfs partizanen drukken ons de hand. Maar in België worden we nog altijd afgeschilderd als nazi's," verwoordt voorzitter Toon Pauli de frustratie en verbittering bij velen.
MEEST RECENT